Detail býka
Neprihlásený užívateľ    Prihlásiť sa
  Ušné číslo: DE000505893133
Štátny register JUB-016
Meno JUBEL
LíniaJUBILANT
Dátum narodenia05.07.1990
Plem. skladbaR-100
PKPHA
Číslo PK / POP 
Názov typuČervenostrakaté holsteinské čistokrvné
Úžitkový typMliekový
FarbaČervená
Koef. inbrídingu6.25 %
ChovateľImport
Dátum regist.26.03.1998
Insem. spol.
Základný výber 
Hodnotenie 
Výsledná trieda 
Chov zákl. výberu 
DNA testHolandsko
Dátum DNA21.08.1990

Potomkovia:
Výsledky genetického hodnotenia
Mlieko, tuk, bielkovina  
RokMesiacSkup.Počet stádPočet dcérSpoľah.%SPI
202104H5824597-1807

PH MLRPH MLPH Tuk kgPH Tuk %RPH TukPH Bielk. kgPH Bielk. %RPH Bielk.
-471.486-9.330.1692-13.910.0186
Somatické bunky
RokMesiacSkup.Počet dcérPočet stádSpoľah.%PH skóre RPH skóre
202104H21258963.6275

Obtiažnosť pôrodov
 RokMesiacGen.
Hodn.
Poč. StádPoč. DcérPoč.
Efekt.
Dcér
Spoľah.%Medzinár.
potvr.
DCE202012B+00073103887
DSB202012B+0000999999
MCE202012B+00057103051
MSB202012B+0000999999
Dlhovekosť
Skup.Počet vš. dcérPočet vyr. dcérSpoľah.%RPH
H2202028888


Mäsová úžitkovosť SVK
RokMesiacPočet stádPočet potomkovPH hmot. 120 d.PH hmot. 210 d.PH hmot. 365 d.Spoľah.%
201906 379.9715.1210.9534
Vlastná úžitkovosť

©2021 PSSR š.p. Manuál PLIS Najčastejšie otázky