Detail býka
Neprihlásený užívateľ    Prihlásiť sa
  Ušné číslo: FR002228044183
Štátny register MED-002
Meno PERNAY
LíniaMANFRED
Dátum narodenia16.01.1999
Plem. skladbaH-100
PKPHA
Číslo PK / POP 
Názov typuČiernostrakaté holsteinské čistokrvné
Úžitkový typMliekový
FarbaČierna
Koef. inbrídingu1.56 %
ChovateľImport
Dátum regist.05.09.2000
Insem. spol.
Základný výber 
Hodnotenie 
Výsledná trieda 
Chov zákl. výberu 
DNA testGS 742404
Dátum DNA 

Potomkovia:
Výsledky genetického hodnotenia
Mlieko, tuk, bielkovina  
RokMesiacSkup.Počet stádPočet dcérSpoľah.%SPI
202104H439593611

PH MLRPH MLPH Tuk kgPH Tuk %RPH TukPH Bielk. kgPH Bielk. %RPH Bielk.
322108-6.55-0.33945.32-0.10105
Somatické bunky
RokMesiacSkup.Počet dcérPočet stádSpoľah.%PH skóre RPH skóre
202104H9243913.6674

Obtiažnosť pôrodov
 RokMesiacGen.
Hodn.
Poč. StádPoč. DcérPoč.
Efekt.
Dcér
Spoľah.%Medzinár.
potvr.
DCE202012B+291361367897503
DSB202012B+0000999999
MCE202012B+00029108995
MSB202012B+0000999999
Dlhovekosť
Skup.Počet vš. dcérPočet vyr. dcérSpoľah.%RPH
H81637394


Mäsová úžitkovosť SVK
RokMesiacPočet stádPočet potomkovPH hmot. 120 d.PH hmot. 210 d.PH hmot. 365 d.Spoľah.%
        
Vlastná úžitkovosť

©2021 PSSR š.p. Manuál PLIS Najčastejšie otázky