Detail býka
Neprihlásený užívateľ    Prihlásiť sa
  Ušné číslo: US000002258768
Štátny register LIT-001
Meno STAN-BITZIE LITUR MALCOM-ET
LíniaLITURGY
Dátum narodenia09.06.1994
Plem. skladbaH-100
PKPHA
Číslo PK / POP 
Názov typuČiernostrakaté holsteinské čistokrvné
Úžitkový typMliekový
FarbaČierna
Koef. inbrídingu0.00 %
ChovateľImport
Dátum regist.08.09.2000
Insem. spol.
Základný výber 
Hodnotenie 
Výsledná trieda 
Chov zákl. výberu 
DNA testIG205852D
Dátum DNA13.01.1995

Potomkovia:
Výsledky genetického hodnotenia
Mlieko, tuk, bielkovina  
RokMesiacSkup.Počet stádPočet dcérSpoľah.%SPI
202104H1742859100768

PH MLRPH MLPH Tuk kgPH Tuk %RPH TukPH Bielk. kgPH Bielk. %RPH Bielk.
66.410190.101076.660.09106
Somatické bunky
RokMesiacSkup.Počet dcérPočet stádSpoľah.%PH skóre RPH skóre
202104H26861741003.8168

Obtiažnosť pôrodov
 RokMesiacGen.
Hodn.
Poč. StádPoč. DcérPoč.
Efekt.
Dcér
Spoľah.%Medzinár.
potvr.
DCE202012B+964608460899116028
DSB202012B+0000999999
MCE202012B+125216821689799336
MSB202012B+0000999999
Dlhovekosť
Skup.Počet vš. dcérPočet vyr. dcérSpoľah.%RPH
H275218569995


Mäsová úžitkovosť SVK
RokMesiacPočet stádPočet potomkovPH hmot. 120 d.PH hmot. 210 d.PH hmot. 365 d.Spoľah.%
        
Vlastná úžitkovosť

©2021 PSSR š.p. Manuál PLIS Najčastejšie otázky