Koeficient príbuznosti - Rodokmeň
Neprihlásený užívateľ    Prihlásiť sa
Zviera: FR003585025740
Koeficient príbuznosti v %: 3.22 %
Spoloční predkovia:
 
US000001427381

Výpočet vykonaný do 4. generácie:
Zviera
FR003585025740
US000001734212
0 %
US000001432733
0 %
US000001189870
0 %
US000000848777
0 %
US000000827071
US00001884404K
US000002471271
0 %
US000000823055
US000002223249
US000004511936


US000007593833
0 %
US000001427381
3.13 %
US000001383926
0 %
US000001322381
US000003922839
US000004546976
0 %
US000001292927
US000004011314
US000006983948


FR003583051425
0 %
US000001650414
0 %
US000001427381
3.13 %
US000001383926
0 %
US000001322381
US000003922839
US000004546976
0 %
US000001292927
US000004011314
US000006781299
0 %
US000001237057
US000006062344
0 %
US000001292880
US000004897376
US003581040920


©2021 PSSR š.p. Manuál PLIS Najčastejšie otázky