Koeficient príbuznosti - Rodokmeň
Neprihlásený užívateľ    Prihlásiť sa
Zviera: NL000313564516
Koeficient príbuznosti v %: 0 %

Výpočet vykonaný do 4. generácie:
Zviera
NL000313564516
US000001723121
0 %
US000001427381
3.13 %
US000001383926
0 %
US000001322381
CA000000249633
US000003922839
US000004546976
0 %
US000001292927
US000004011314
NL000980059944
0 %
US000001483844
US000001014925
US000005054916
NL000980192270


NL000309097820


©2021 PSSR š.p. Manuál PLIS Najčastejšie otázky